1. HISTORIA JU-JITSU

Ju-jitsu wywodzi się  z Japonii. Sztuka ta rozwijała się dość długo. Zarówno w swych wczesnych, jak i późniejszych formach rozwoju była to bojowa sztuka walki wręcz zaliczana do sztuk wojennych Japonii, zwanych bugei lub bu-jitsu. W ciągu długiego okresu historycznego Japonii – ju-jitsu jako sztuka walki wręcz była uzupełnieniem technik wojennych z użyciem broni. Używana była np. w momencie utraty miecza przez wojownika.
Należy także wspomnieć o prof. dr Jigoro Kano, uznanym za reformatora ju-jitsu i twórcę judo.
Duża skuteczność i praktyczne zastosowanie technik ju-jitsu w różnych sytuacjach zagrożenia i napadu – spowodowały, że techniki tej walki znalazły swe miejsce w wielu dalekowschodnich systemach walk wręcz.

 

2. TRENING

Istnieje kodeks etyczny ju-jitsu, z którym powinien zapoznać się każdy adept tej sztuki i do którego powinien się stosować.
W treningu uczy się stosowania technik w ten sposób, aby nie zagrażały zdrowiu i życiu, a ich dobór  jest ściśle określony przez wiek oraz sprawność psycho – fizyczną ćwiczącego.
Dzieci objęte są szczególną opieką instruktora. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i sprawnościowe są priorytetowe, a elementy ju-jitsu są wprowadzane sukcesywnie, często w formie zabawowej. Ćwiczenia te obejmują również korektę postawy.

Co można wyćwiczyć trenując ju-jitsu?

  1. umiejętność obrony oraz opanowanie w trudnych sytuacjach;
  2. koncentrację, zaradność i odpowiedzialność;
  3. sprawność fizyczną i prawidłową budowę ciała dzięki ćwiczeniom korekcyjnym;
  4. tolerancję i przyjaźń; szacunek i lojalność;
  5. dyscyplinę i samokontrolę; wyzbycie się gwałtowności, agresji i arogancji;
  6. bycie pomocnym i łagodnym wobec młodszych i słabszych.

3. OSIĄGNIECIA

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zaliczenia egzaminu na stopnie uczniowskie.
Niektórzy absolwenci kontynuują naukę ju-jitsu i osiągają bardzo wysokie stopnie, np.:
- Marek Wrześniewski doszedł do stopnia mistrzowskiego i obecnie ma uprawnienia instruktorskie;
- Maciej Jakubowski – 2 kyu ju-jitsu i szykuje się na kurs instruktorski.
Dzieci uczestniczą w wyjazdowych krajowych i międzynarodowych stażach szkoleniowych oraz wyjeżdżają na letnie obozy szkoleniowe.
Nasi najlepsi uczniowie reprezentowali szkołę na pokazach szkolnych, krajowych i międzynarodowych, np. przed prezydentem Światowej Federacji Sztuk Walk – Antonio Fernandezem z Indii.

 

Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer