Wprowadzenie do dwujęzyczności

Wprowadzenie do dwujęzyczności w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 im. Wisławy Szymborskiej

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do życia w wielojęzycznym i zróżnicowanym kulturowo świecie. Dbając o najwyższy poziom kształcenia i wszechstronny rozwój uczniów, uczymy i wychowujemy dwujęzycznie już na etapie szkoły podstawowej. Dążymy do rozwijania kompetencji komunikatywnych uczniów na poziomie dwujęzyczności funkcjonalnej, czyli doskonalenia zdolności do swobodnego posługiwania się zarówno językiem polskim jak i angielskim na co dzień.

Wprowadzenie do dwujęzyczności polega na:

  • Nauczaniu języka angielskiego poprzez wprowadzenie elementów treści z różnych przedmiotów z użyciem metody CLIL (Content and Language Integrated Learning)
  • Używaniu języka, jako narzędzia do przyswajania wiedzy
  • Aktywizowaniu i motywowaniu uczniów do samodzielnego myślenia i pogłębiania wiedzy o świecie z użyciem metody Discovery learning Approach
  • Przygotowaniu uczniów do egzaminów kompetencji językowych British Council
  • Doskonaleniu zdolności komunikacyjnych z native speakerem

W naszej szkole realizujemy program wprowadzenia do dwujęzyczności już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie mają obowiązkowe konwersacje z native speakerem oraz zajęcia z elementami dwujęzyczności na różnych przedmiotach lekcyjnych, które są ujęte w ramowym planie nauczania.

Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer