Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Uczniowie najlepiej znają swoje problemy i mechanizmy ich powstawania, dlatego obdarzona zaufaniem grupa młodzieży,  często jest w stanie zapobiegać im lub rozwiązywać je skuteczniej.

Założenia na rok szkolny 2018/2019

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – pan Mariusz Wolski

Uczniów zainteresowanych spotkaniem z członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego, a być może chcących zgłosić swoje wnioski i projekty, zapraszamy we wtorki i w środy, na długiej przerwie od 13.00 do 13.20 w sali nr 14.  

 

 

Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer