O szkole podstawowej

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 im. Wisławy Szymborskiej

 

O NAS

...... ponad 25 lat doświadczenia, dzięki któremu stworzyliśmy szkołę otwartą na potrzeby i wymagania współczesnego świata, nie zapominając o kultywowaniu tradycji.

NASZ absolwent to młody człowiek  umiejący odnaleźć się w zmieniającej  rzeczywistości , zarówno pod względem organizacyjnym jak i emocjonalnym.   Dzięki  nauce w naszej szkole nabył umiejętności kluczowych i dzięki nim jest gotowy nie tylko na kolejne edukacyjne wyzwania, lecz także na to, by żyć z pasją – świadomy tego, co już umie oraz przeświadczony o potrzebie poznawania rzeczy nowych.

Sztandar szkoły i jej hymn dają NAM poczucie przynależności i obowiązku. Są ważne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Scalają nas i nasze dążenia.

Wierzymy, że nowoczesne nauczanie wspomagane przez mądre wychowanie i przyjazną, bezpieczną atmosferę, są gwarantem edukacyjnego sukcesu.

Lubimy to, co robimy .

Dbamy o to, aby w naszej szkole marzenia Rodziców stały się rzeczywistością.

 

NASZA MISJA

Dotrzeć do potrzeb każdego ucznia, pomóc mu znaleźć własną drogę i nieustannie wspomagać jego rozwój intelektualny i emocjonalny.

 

DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

Patrzymy w przyszłość i starannie planujemy każde działanie edukacyjne.

Chcemy MIEĆ satysfakcję i DAĆ satysfakcję.

 

CO PROPONUJEMY?

Dbamy o wszechstronny rozwój; odkrywamy , nazywamy i rozwijamy talenty. Wspieramy zainteresowania a wszystko po to, by rozpalić umysły naszych uczniów.

 • Realizujemy program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 0-3 zgodnie z wymaganiami MEN  rozszerzony o następujące przedmioty : muzyka, taniec, gimnastyka sportowa, informatyka, zajęcia na basenie, ju- jitsu, etyka lub religia. Zajęcia ruchowe są dla nas ważne , gdyż, zgodnie z  wieloma teoriami pedagogicznymi, gwarantują lepszy rozwoju i  stanowią fundament  sukcesu edukacyjnego ucznia.
 • Rozszerzony program nauki języka angielskiego – „ Wprowadzenie do dwujęzyczności”. Obowiązkowe  także konwersacje z native speakerem.
 • Rozszerzony program nauki  drugiego języka obcego od klasy IV  – do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski- w wymiarze 3 godziny tygodniowo.
 • Trening inteligencji emocjonalnej jako zajęcia doskonalące umiejętności społeczne oraz zwiększające efektywność radzenia sobie ze stresem ( w siatce godzin obowiązkowych)
 • Warsztaty w pracowniach i laboratoriach wyższych uczelni. Lekcje w muzeach, Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskim . Korzystanie z ciekawych ofert edukacyjnych , nie tylko na terenie Warszawy . Inspirujące spotkania z przedstawicielami świata kultury i  innych ciekawych profesji.

 

BOGATA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

która ma służyć wszechstronnemu wychowaniu ucznia zgodnie z zasadą, że kształcenie całego człowieka to optymalna sytuacja pedagogiczna. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nie tylko rozwijaniu zainteresowań, ale także prezentowania ich w szkole i poza nią ( uroczystości szkolne, przedstawienia, wystawy, udział w konkursach , współpraca ze środowiskiem lokalnym )

 • koła przedmiotowe, które  dzięki rozszerzonemu zakresowi materiału rozwijają zainteresowania ucznia, przygotowują go do udziału w konkursach i olimpiadach
 • koła języków obcych  - hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego
 • konwersacje z native speakerem
 • zajęcia sportowe  - basen, ju- jitsu, piłka nożna , tenis stołowy  gimnastyka sportowa, siatkówka , szachy
 • zajęcia artystyczne , plastyczne, muzyczne, taneczne – w tym : koło teatralne ( także w języku angielskim
 • zespół wokalny
 • koło gier strategicznych
 • koło filozoficzne, filmowe , fotograficzne
 • zajęcia przyrodnicze
 • zajęcia naukowe i doświadczalne, np. Klub szalonych Naukowców
 • zindywidualizowana praca z uczniem zdolnym i mającym trudności  w nauce .

 

ODKRYWANIE, WSPOMAGANIE, ROZWIJANIE, OPIEKA

 

Dbałość o bezpieczeństwo ucznia – zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Poznawanie uczniów, odkrywanie ich zdolności, dostosowanie metod i form pracy do potrzeb ucznia.

 • opieka pedagoga / psychologa
 • pomoc logopedy i reedukatora
 • opieka pielęgniarki / lekarza
 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią 
 • świetlica szkolna czynna w godzinach 7.30 – 18.00

 

         BAZA SZKOLNA

        niezbędna dla osiągnięcia celu. Wzbogaca proces edukacyjny, a naukę czyni przyjemnością.

 • sale dydaktyczne oraz pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne i najnowsze zestawy multimedialne
 • pełnowymiarowa hala sportowa
 • duży ogród z placem zabaw
 • biblioteka szkolna
 • własna stołówka (posiłki przygotowujemy na miejscu)

 

SZKOŁA TĘTNIĄCA ŻYCIEM – NASZE TRADYCJE

 A to dzięki corocznym imprezom i wydarzeniom.. Wielkie emocje i bezcenne chwile, które chce się ocalić od zapomnienia.

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Pikniki szkolne (tematyczne)
 • Mikołajkowy Turniej Szachowy dla rodzin
 • Sportowe Święto Szkoły
 • Choinka Marzeń
 • Zawody gimnastyczne
 • Dzień Języków Obcych

 

NIEODZOWNA HARMONIA – „COŚ DLA DUSZY I CIAŁA"

 • Stwarzamy szanse rozwoju artystycznego – uczniowie przygotowują musicale, przedstawienia teatralne i pokazy tańca
 • Samorząd Uczniowski kreatywnie współorganizuje życie kulturalne i artystyczne w szkole
 • Organizujemy  wycieczki, zielone szkoły, kolonie letnie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach programów Unii Europejskiej.
 • Dbamy także o rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez: warsztaty wychowawcze, treningi interpersonalne oraz stałą konsultację psychologiczną.

 

 

Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer