O szkole podstawowej

O NAS

... już ponad 17 lat doświadczenia, dzięki któremu tworzymy szkołę coraz lepszą, coraz bardziej otwartą na potrzeby i wymagania współczesnego świata, nie zapominając przy tym o kultywowaniu tradycji. Wierzymy, że nowoczesne nauczanie wspomagane przez mądre wychowanie i przyjazną, bezpieczną atmosferę, są gwarantem edukacyjnego sukcesu. Lubimy to, co robimy. Patrzymy w przyszłość naszych uczniów, więc starannie planujemy każde działanie edukacyjne na dziś. 

NASZ ABSOLWENT to młody człowiek, który  potrafi funkcjonować, rozwijać się i osiągać sukces w zmieniającym  się świecie.  Wyposażamy go nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale również w tzw. kompetencje kluczowe niezbędne do poruszania się w otaczającej rzeczywistości, do samorealizacji i rozwoju. Zarażamy go pasją, ciekawością świata i chęcią podejmowania inicjatyw. Przygotowujemy go do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim.

NASZA MISJA

Misją naszej szkoły jest:

 • dotarcie do potrzeb każdego ucznia, udzielenie mu pomocy w znalezieniu jego drogi rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego,
 • wykształcenie samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego młodego człowieka dobrze przygotowanego do kontynuowania edukacji w kolejnych etapach;
 • wyposażenie każdego ucznia w narzędzia i kompetencje niezbędne do dalszego rozwoju i osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, społecznym i osobistym;
 • wychowanie człowieka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne.

CO PROPONUJEMY?

Dbamy o wszechstronny rozwój; odkrywamy, nazywamy i rozwijamy talenty. Wspieramy zainteresowania, zachęcamy do aktywności. W tym celu proponujemy:

v  program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 0-3 zgodnie z wymaganiami MEN,  rozszerzony o następujące przedmioty: muzyka, taniec, gimnastyka sportowa, informatyka, zajęcia na basenie, ju- jitsu, etyka lub religia. Zajęcia ruchowe są dla nas ważne, gdyż gwarantują lepszy rozwój i stanowią niezbędny element  sukcesu edukacyjnego ucznia;

 • rozszerzony program nauki języka angielskiego,
 • konwersacje z native speakerem od klasy 0;
 • rozszerzony program nauki  drugiego języka obcego od klasy 4. Do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
 • trening inteligencji emocjonalnej, jako zajęcia doskonalące umiejętności społeczne oraz zwiększające efektywność radzenia sobie ze stresem (w siatce godzin obowiązkowych);
 • bogatą ofertę popołudniowych zajęć dodatkowych w ramach czesnego;
 • warsztaty w pracowniach i laboratoriach wyższych uczelni, lekcje w muzeach, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik, na Zamku Królewskim;
 • ciekawe oferty edukacyjne, inspirujące spotkania z przedstawicielami świata kultury i  nauki;
 • prezentacje (w szkole i poza nią) prac uczniów, uczniowskich przedstawień teatralnych i efektów realizowanych projektów edukacyjnych,
 • udział  uczniów    konkursach  szkolnych i zewnętrznych,  certyfikatach  językowych  i zawodach sportowych.

WSPOMAGANIE, OPIEKA

Dbamy o bezpieczeństwo uczniów -  zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Chcemy dobrze ich poznać, dostosować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb, otoczyć wsparciem i fachową pomocą. Zapewniamy:

 • opiekę pedagoga i psychologa;
 • pomoc logopedy i reedukatora;
 • opiekę pielęgniarki;
 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią;
 • aktywną opiekę nad uczniami w godzinach 7.30 – 18.00.

BAZA SZKOLNA

Dobra baza szkolna jest niezbędna dla osiągnięcia wyznaczonych przez nas celów. Wzbogaca proces edukacyjny, a naukę czyni przyjemną. Dysponujemy:

 • salami dydaktycznymi oraz pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w tablice interaktywne i najnowsze zestawy multimedialne;
 • pełnowymiarową halą sportowa;
 • dużym ogrodem z placem zabaw i terenem sportowym;
 • biblioteką szkolną;
 • własną stołówką (posiłki przygotowujemy na miejscu).

SZKOŁA TĘTNIĄCA ŻYCIEM

Nasza szkoła tętni życiem, nie ma miesiąca, tygodnia, w którym nie odbywałyby się w niej ciekawe imprezy i wydarzenia. Tradycją naszej szkoły stały się już:

 • Pikniki szkolne (tematyczne);
 • Mikołajkowy Turniej Szachowy dla rodzin;
 • Sportowe Święto Szkoły;
 • Choinka Marzeń;
 • Koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Zawody gimnastyczne i taneczne;
 • Obchody Dnia Języków Obcych. 

Stwarzamy szanse rozwoju artystycznego, kształcimy zmysł estetyczny i upodobania kulturalne. Nasi uczniowie przygotowują musicale, przedstawienia teatralne i pokazy tańca. Samorząd Uczniowski  współorganizuje życie kulturalne i artystyczne w szkole.

Organizujemy  wycieczki, zielone szkoły, kolonie letnie oraz wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach programów Unii Europejskiej.

Dbamy także o rozwój kompetencji rodzicielskich poprzez: warsztaty wychowawcze, treningi interpersonalne oraz stałą konsultację psychologiczną.

Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer