Dwujęzyczność

Dwujęzyczność w Prywatnym Gimnazjum nr 5 im. Wisławy Szymborskiej

W Polsce podstawę prawną nauczania dwujęzycznego stanowi m.in. § 5 ust.2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. zgodnie z którym:

 • „Nauczanie dwujęzyczne może być realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski oraz drugi język obcy.
 • Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego.
 • Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego."

Celem edukacji dwujęzycznej jest:

 • Rozwijanie inteligencji językowej (uczeń lepiej orientuje się w zagadnieniach obu języków: obcego i ojczystego)
 • Zapewnienie naturalnego kontekstu dla swobodnego używania języka obcego (język obcy nie jest tylko celem samym w sobie, ale narzędziem do przekazywania wiedzy i środkiem do osiągnięcia celu – przyspiesza to proces uczenia się języka)
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju
 • Rozwijanie inteligencji ogólnej
 • Usprawnienie przyswajania wiedzy z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – materiał nauczany jest w dwóch językach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętaniu

W naszym gimnazjum oferujemy nauczanie dwujęzyczne

 • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą MEN.
 • Przygotowujemy uczniów do zdania egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i językowej.
 • Oferujemy 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo, w tym 3 godziny z nauczycielem i dodatkowo 3 godziny z native speakerem.
 • Uczniowie tworzą multimedialne projekty w języku angielskim (zakres: kultura, literatura, historia, matematyka, sport, wiedza ogólna i inne).
 • Wybrane zajęcia edukacyjne realizowane są w dwóch językach: polskim i angielskim – matematyka, historia i wychowanie fizyczne.
 • Uczniowie poznają wybrane pozycje literatury anglojęzycznej i wybrane zagadnienia z historii, kultury i geografii Wielkiej Brytanii i USA.
 • Ściśle współpracujemy z British Council oraz instytucjami wspierającymi ideę nauczania dwujęzycznego.
Powrót do góry  
Zamknij X
Uwaga: Używasz bardzo starej przeglądarki!
Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo Twojego komputera, a także niepoprawne wyświetlanie stron internetowych.
Zmień przeglądarkę lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji!

Opera   Opera Chrome   Chrome FireFox   FireFox Internet Explorer   Internet Explorer